Ouderlijk gezag,
wie is verantwoordelijk?

Jullie gaan scheiden of verbreken je relatie en dat heeft gevolgen voor jou, maar zeker ook voor je kinderen.

Gezamelijk ouderlijk gezag

Volgens de wet houden ouders na een scheiding gezamenlijk gezag over de kinderen. Je bent samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kind(eren) en alle beslissingen die daarbij komen kijken. Dat leg je vast in een ouderschapsplan, al dan niet met hulp van een advocaat.

Ouderlijk gezag aan de rechter voorleggen

Als je het niet met elkaar eens bent over de uitvoering van het ouderlijk gezag kan je dit aan de rechter voorleggen. Maar ook als je de bestaande situatie wilt veranderen, omdat je denkt dat die niet in het belang van jullie kinderen is, zoals bij het vragen om gezamenlijk gezag, eenhoofdig gezag, of als je als biologische vader zonder toestemming van de moeder erkenning wilt aanvragen. Een advocaat helpt je hierbij.

Woonde je samen? Het is dan belangrijk om uit te zoeken of je allebei gezag hebt. Als je dit niet regelt, kan dat grote gevolgen hebben.

Wil je meer weten, advies of juridische bijstand van een advocaat? Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Ik neem je bij de hand en zorg voor een goed resultaat