Gezagsbeëindigende

Als de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat je nu en in de toekomst niet voor je kind kunt zorgen, kan zij de kinderrechter vragen om een gezagsbeëindigende maatregel. Dat betekent dat je niet langer gezag hebt over je kind.

Dit is de zwaarste maatregel van de kinderbescherming; toch kan deze ook uitgesproken worden zonder dat er eerst een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing is geweest. Voor jou en je gezin is dit uiteraard een zeer ingrijpende en pijnlijke situatie. Iemand anders, vaak een jeugdzorginstelling, krijgt het gezag over je kind. Jij hebt niets meer over hem of haar te zeggen.

Advocaat behartigt jouw belangen

In het geval van een gezagsbeëindigende maatregel is het belangrijk een advocaat in de arm te nemen die jouw juridische belangen en die van je kind kan behartigen.

Neem gerust contact met mij op. In een vrijblijvend gesprek kan ik je meer vertellen over de mogelijkheden.

Ik ben een juridische strijder, met oor voor emoties