Uithuisplaatsing

Meestal blijft je kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. De gezinsvoogd kan de kinderrechter echter ook vragen je kind uit huis te plaatsen als hij denkt dat dat beter is voor de ontwikkeling van jouw kind.

Uithuisplaatsing betekent dat je kind niet meer bij jou woont, maar in een pleeggezin, opvangtehuis, of bij familie. Dit is een bijzonder ingrijpende maatregel voor jou en je gezin. Het doel is dat je kind uiteindelijk weer thuis kan wonen, anders is er sprake van gezagsbeëindiging.

Juridische hulp bij uithuisplaatsing

Als je een uithuisplaatsing wilt voorkomen, of deze in goede banen wil leiden, is het belangrijk dat je juridische hulp hebt. Ik kan jou en je kind bijstaan met raad en daad. Ik kan de procedure uitleggen en voor jouw belangen en die van je kind strijden bij de kinderrechter.

Neem gerust contact met me op om te kijken wat ik voor jou kan betekenen. Dat kan in een vrijblijvend gesprek.

Ik vind het belangrijk dat een cliënt zich veilig voelt bij mij