Omgangsregeling

Als jullie je relatie beëindigen, hebben jullie kinderen recht op omgang met beide ouders; ook de ouder – meestal de vader – die niet het gezag over het kind heeft.

Belang van het kind

In principe moeten jullie zelf voor een goede omgangsregeling zorgen, die in het belang van het kind is. Als jullie er samen niet uit komen, treft de rechter die. De rechter kijkt hierbij onder andere naar de belangen van de ouders en de leeftijd van het kind. Als een kind ouder is dan twaalf jaar vraagt de rechter wat hij of zij wil; de mening van het kind wordt weliswaar meegenomen in de beslissing, maar is niet doorslaggevend.

Als je ex-partner de omgangsregeling niet nakomt, kan hij of zij verplicht worden met een dwangsom of een ander dwangmiddel. Het belang van het kind staat echter altijd voorop.

Advocaat inschakelen voor omgangsregeling

Komen jullie er samen niet uit bij het opstellen, wijzigen, of naleven van een omgangsregeling? Neem gerust contact met me op om te kijken wat ik voor jou kan doen. Een vrijblijvend gesprek kan altijd!

Ik heb oor voor de emoties die er zijn