Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling

De Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg kan je kind onder toezicht stellen als zij menen dat de ontwikkeling van je kind in gevaar is. Ondertoezichtstelling (OTS) is de lichtste maatregel van de kinderbescherming, waarbij jij het gezag over je kind behoudt. Het heeft echter een enorme impact op jou en je gezin.

Ondertoezichtstelling voorkomen of opheffen

Wanneer de kinderrechter besluit je kind onder toezicht te stellen, voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en wordt er een gezinsvoogd aangesteld. Jullie zijn verplicht deze hulp te accepteren. Meestal kan je kind thuis blijven wonen, soms wordt het uit huis geplaatst. De kinderrechter bepaalt ook hoe lang de ondertoezichtstelling duurt, maar is mogelijk tot je kind 18 jaar is.

Wil je voorkomen dat je kind onder toezicht wordt gesteld, of wil je de ondertoezichtstelling laten opheffen? Ik kan je daarbij helpen.

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Ik heb altijd oog voor het belang van de kinderen